Люде

Нік Голоняк (Nick Holonyak) – Русин, котрый вынашов LED

Нік ГолонякКаждоденно ся стрічаме з малыма світелками - індікаторами ці на телевізорах, компютерах і далшых пристроях або і з великоплошнов імплементаціов LED – великы дісплеї, концовы і бырздовы світла автомобілів ітд.

LED (light-emitting diode, сленґово ледка) є світло емітуюча діода котру вынашов Америчан русиньского походжіня Нік Голоняк.

Нік Голоняк ся народив 3. новембра 1928 в містї Зеіґлер, Ілінойс, США. Ёго родиче были карпатьскы Русины. Выштудовав за електротехнічного інжінїра на універзітї в Ілінойс. В року 1960 створив першый полуводічовый ласер і першу LED в року 1962.

Andrej Savka – rusínský protifeudálny zbojník zo Stebníka

Bezpochyby najpopulárnejším slovenským romantickým hrdinom je Juraj Jánošik. K odkazu spravodlivého zbojníka, ktorý bohatým bral a chudobným dával sa hlásia aj Poliaci a so Slovákmi sa dokážu do krvi pohádať o jeho pôvode. Avšak historici, ktorí sa životom tejto národnej legendy zaoberajú tvrdia - ide len o mýtus. Jánošíkova družina okrádala necelé dva roky nič netušiacich pocestných. Najviac si nazbíjali, keď sa konali trhy, alebo vtedy, keď natrafili na zámožného človeka. Podľa nich skutky Juraja Jánošika nikdy nemali protifeudálny charakter. Takmer nikde v médiach sa však nespomínajú postavy, ktoré viedli skutočný odpor proti feudálnym poriadkom. Pre oblasť obývanu Rusínmi v slovensko - poľsko - ukrajinskom pohraničí bol takou postavou Andrej Savka, ktorý zbojníčil dlhé roky a stal sa vodcom drobných ľudových povstaní proti zemepánom a nakoniec bojoval s Bogdanom Chmelnickým v boji za sebaurčenie kozákov.

Nižňokomarnickyj šyndľar', kamiňjar' i kovaľ – Petro Jurčišyn Potišňak – čestnyj Rusnak i gazda

V našim karpatskim kraju bylo mnoho dobrych gazdiv midži našyma ďidami i praďidami. Jednym z nich, kotroho vam teper choču pripomjanuti byv i Petro Jurčišyn  zvanyj Potišňak. Petro ša narodiv  h roci 1896, ch seľi Nižňij Komarnik. Joho rodina mala spočatku chyžu na “Fundušoch“, teper pid ližarskym vlekom. Hjedno  zos ženov Paraskov mali šim ďiti, z kotrych dvoje hmerlo. Od času pervoj vojny švitovoj, koli veľo chlopiv z našoho kraju pišlo do Ameriky, byv Petro dva raz h Americi, de robiv h majnoch, žeby zarobiv dajaky hrošy pro svoju rodinu. Pokoriv nelem robotu h Americkych majnoch no i robotu h Rus'ku, jak sluha. Tam pereživ i strašny chviľi pri napaďi ruskych vovkiv. Petro Jurčišyn Potišňak, jak i druhy seľane  perežyv dvi švitovy vojny, terpiv bidu, što ho zrobilo zeliznym, tverdym i sposibnym do choc'jakoj roboty.

Julia Doszna - vrúcny hlas Łemkowszczyzny

Julia Doszna je lemkovskou speváčkou narodenou poľskej strane Nízkych Beskýd v malej dedinke Bielanka. Je obdarená vrúcnym prenikavým hlasom. Julia Doszna spieva o sebe, láske k svojmu rodnému kraju, ľuďom tam žijúcich ale aj o láske k Bohu. Spevu sa venuje od útlej mladosti a pomocou neho nachádza cestu k ľuďom.
Sama speváčka o sebe hovorí (úmyselne ponechané v originále):

Urodziłam się, gdy śnieg leżał jeszcze na stokach, lecz pączki miały rozwinąć się lada dzień.
Mowa, którą w sobie noszę jest mową mojej ziemi, jej wiary, tęsknoty, radości.
Kiedy jest mi smutno, idę posłuchać, co mówią drzewa. One mnie nigdy nie zawiodły.

Alexander Vasiľ Duchnovič

Pomník otca nášho národa na Slovensku :

http://sho.sk/archiv/alexander-duchnovic.html

a v Amerike:

http://www.c-rs.org/Garden/bust.jpg

O jeho živote a diele z portálu osobnosti.sk:

http://www.osobnosti.sk/index.php?os=zivotopis&ID=59350

INTERVIEW s Mgr. Jozefom Keselicom, predsedom The Andy WARHOL POP ART CLubu vo Svidníku

V našich končinách je učiteľ anglického jazyka, matematiky a biológie známy najmä svojim vzťahom k Andymu Warholovi a v súvislosti s komponovaním a hudobnou produkciou kontroverznej formácie ČUMzBAGERA thc. Momentálne pracuje na Strednej odbornej škole elektrotechnickej v Stropkove. Má 48 rokov, manželku a dve šikovné deti Andreja a Sašku - obaja hrajú v spomínanom teatrálno-hudobnom zoskupení. Keselica, v hudobných a undergroundových kruhoch zvaný Ke$o, založil Warholov klub a urobil množstvo výstav, audiovizuálnych programov, a rozhlasových pásiem.

M. Bycko v Ukrajinskom žurnáli - Потопання в невіданні, чи боротьба за приватні інтереси?

Dr. Michal Bycko mal vždy moje veľké sympatie (aj keď ho osobne nepoznám) nielen kvôli tomu ako dokázal vybudovať a na patričnej úrovni udržiavať Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v pre progresívnu kultúru nie práve jednoduchom prostredí Medzilaboriec, ale aj kvôli jeho nekonvečnosti a odvahe vyjadriť aj iný názor, ako je ten všeobecne tradovaný a spoločensky očakávaný. Dobrým príkladom je nasledujúci článok, ktorý vyšiel v tohtoročnom januárovom čísle časopisu Ukrajinský žurnál.

Petro Murianka – lemkovský básnik z Krynice

Piotr Trochanowski, vystupujúci pod umeleckým pseudonymom  Petro Murianka) je označovaný za najvýznamnejšieho súčasného lemkovského básnika. Okrem literárnej činnosti sa venuje tiež propagácii lemkovskej kultúry, či už ako učiteľ lemkovského jazyka, hlavný redaktor lemkovského dvojmesačníka Besida, deakon pravoslávnej cirkvi alebo vedúci kostolného zboru v Krynicy. V rámci prezentácie lemkovskej kultúry,  ktorú pod názvom Lemkovský karneval v Bratislave organizuje Poľský inštitút, sa 17.2.2009 uskutoční stretnutie s Petrom Muriankom. Stretnutie sa uskutoční v Poľskom inštitúte na Nám. SNP 27 v Bratislave o 17 hodine.

Nikifor Drowniak - lemkovský maliar z Krynice

V Poľsku bol v roku natočený zaujimavý životopisný film s názvom Mój Nikofor. Nikifor Drowniak bol lemkovský naivný maliar pochadzajúci z Krynice, ležiacej neďaleko slovensko - poľských hraníc. Kraj, v ktorom žil a tvoril silne v jeho tvorbe rezonuje, preto si myslím zaslúži aj priestor na týchto stránkach.

Andy Warhol - Extrémy paradoxného extroverta a paradoxy extremného introverta

Pre niektorých bol aj nenávidenou umeleckou osobnosťou, ale pre väčšinu je dodnes celebrita, pre ďalších dokonca idol, legenda, mýtus a zbožňovaná modla. Narodil sa ako Andew WARHOLA. Jeho otcom bol Andrej VARCHOLA a matkou Júlia ZAVACKÁ, obaja z Mikovej, dedinky na severovýchode Slovenska.

Zdieľať na Facebooku Syndicate content

Русиньска бісїда - Чет

Русиньска бісїда - Чет

Та што або як?

Drabinka - najkrajšie ľudovky z východu

Здружіня інтеліґенції Русинів Словеньска

Радіо про вшыткых Русинів

Лемківске інтернетове радіо

Вікіпедія в русиньскім языку

Вікіпедія в русиньскім языку

У русиньскій верзії є теперь 2837 статей.

Писаня русиньсков азбуков

Камаратьскы сторінкы

Академія русиньской културы в СР

Rusínsky festival Svidník

Ľudová hudba Ondreja Kandráča

Portál slovenskej ľudovej hudby, Internetový obchod s ľudovou hudbou, vydavateľstvo VideoRohal

ZIRS – sekcia molodi.Rusiny

kaviareň a knihkupectvo

Farnosť Stropkov-Bokša

Rusnaci u Panoniji

Ruska Tube

Rusíni.cz - rusínská iniciativa v ČR

Společnost přátel Podkarpatské Rusi

Выберте собі языкову мутацію

Dneska je vіvtorok

17. september 2019


Юліаньскый календарь:

5. cептéмбер 2019

Мапа реґістрованых хоснователїв Holosy.sk

Писаня документів по русиньскы з Openoffice

Писаня русиньсков кіріліцёв в сістемі Windows 7

Як модіфіковати Firefox, жебы контролёвав русиньскый правопис

Posl´idn´i komentar´i

Баннер про вашы сторінкы

Будеме рады як Голосы спропаґуєте на вашых сторінках через рекламный баннер.

Комунітный портал карпатьскых Русинів

Як бы сьте хотїли вычеряти банеры, контактуйте нас.