Люде

Обсяг рубрікы

А. Маркуш у своїм приспевку о Русинах публікованім у 1936 роцї написав, же Русины суть нахылны ку мудрованю, філозофованю а суть в них силно закорїнены реліґіозны почутя. Рубріка Люде є о Русинах, котры тоты предположіня успішно розвили і просадили ся. Не йде лем о жывотописы народных будителїв минулых сторіч, але і о пригоды сучасників, котры не мусять быти рівно народныма будителями, но своёв дїялностёв вытваряють позітівный образ о краю в котрім ся родили.

Maliar z Uble - Vojtech Borecký

Rusínsky fotograf Jozef Lauruský

Rusínski umelci na Slovensku

Tu je zoznam rusínskych umelcu zo Slovenska, kotrych jem doteper našla a napisala o nich. Budu duže rada, keď mi poradyte dalšych:
https://rusynart.com/rusyn-artists-from-slovakia/

Čistá rusínska duša Michala Zavackého - namiesto nekrológu

Перебачте, але у той стати не єсть доступна русиньска верзія писана азбуков . Опробуйте словеньску верзію або русиньску верзію писану латиніков. Як хочете помочі з доповненім языковой верзії або мате далшы вопросы, контактуйте нас.

SVITOZNAMYJ AMERYČAN BYL RUSYN ZO SLOVENSKA

22. februara 2015 si prypomyname deň, kiď nas v roku 1987 opustyl jeden z našoho kola, jeden z našoho rodu. Naš svit opustyl slavnyj čolovik, kotryj i po svojim fyzickim odchodi mat obrovskyj vplyv na cilosvitove uminja a to zdaleka nelem na vytvarne.
Andy Warhol, rodženyj jak Andrew Warhola, byl tretim synom Andrija Varcholu a Uli Zavackoj z Mykovy a proslavyl sja holovni PoP ARTom, ale robyl i grafiku, moderny multimedialny a experimentalny kulturny podujatja. Byl workoholik - svojou každodennou robotou si zdobyl zasluženu slavu a svitove meno.
Svitoznamyj Ameryčan WARHOL byl RuSyN i po vicovi i materi. Joho mamku Uľu Zavacku, Júliu Závackú Varcholovú v USA nazyvali Mrs. Julia Warhola. Ameryčan Warhol mat sestru Mariu Varcholovu tu v Jevropi - na Slovensku - na temetovi - na cmitari (cemetary) v Mykovi. Ona žyla lem 33 dni. Stoprocentni byl Warhol stoprocentnym Rusynom, xoc sja gu Rusynstvu barz nehlasyl a nepryznaval, nehordyl sja tym. Je to dane i tym, že vtodi jak keby Rusyne ani neisnuvali, vin sam neznal vyjty z toho, xto je, bo išti vtodi o nas Rusynox nebylo tivko čuty...
Dvaraz 28: narodyl sja 6-oho augusta 1928 a umer jakraz 22. 2. 1987,
to značit, že hneskaj 22. 2. 2015 je presni 28 rokiv od dňa joho pomertja.
Spomjaňme si na ňoho. My Rusyny nemame veľo takyx genialnyx ľudy jak byl vin.
Možeme sja nym hordyty, bo Warhola poznat cilyj svit, Slovaci by povili, že mat nosné a honosné meno.
Mgr. Jozef Ke$o Keselica
The Andy Warhol PoP Art Club, Svydnyk.

Rusínsky zbojník Fedor „Holovatyj“ Hlavatý z Ruskej Volovej

Po potlačení bratríckeho hnutia v Uhorsku kráľom Matejom Korvínom sa začali vytvárať zbojnícke družiny, ktoré vo veľkej miere podporovali poddaní na vidieku aj mestská chudoba. Zbojníčením si chceli riešiť svoje zložité životné podmienky aj jednotlivci, najčastejšie poddaní zo zemianskych usadlostí, kde už nevydržali znášať útlak a ťažkosti pri zabezpečovaní výživy svojej rodiny i vlastné ponižovanie. Mnohí z nich odvisli na šibenici. Veľký význam a rozsah vtedy nadobudla zbojnícka družina Fedora Hlavatého, ktorá bola na vtedajšie podmienky dobre organizovaná a dokonca sa hovorí, že mala znaky dobre organizovanej bratríckej jednotky. Kapitánom družiny bol Fedor Hlavatý, pochádzajúci z rusínskej obce Ruská Volova, ktorá leží východne od Humenného až na dnešnej hranici s Ukrajinou (Zakarpatskom). V družine pôsobili aj jeho dvaja bratia - Danko a Vaska.

Fedor Vico - nielen rusínsky karikaturista

Fedor Vico patrí k uznávaným karikaturistom a jeho tvorba sa už objavila v mnohých periodikách. Významnou časťou jeho tvorby sú karikatúry tykajúce sa života Rusínov doplnené textom v rusínčine. Ďalej si môžete prečítať krátky profil F. Vica doplnený niekoľkými jeho karikatúrami.

Деканом лікарьской факулты буде Русин

Лікарьску факулту Універзіты Коменьского в Братіславі поведе Русин. У вольбах о тім вырішав Академічный сенат Лікарьской факулты дня 28. октобра 2014.
-

До лику святых записана Русинка

В суботу 4. Октобра 2014 р. в Нюарку (коло Ню Джерсі) выголосили за блажену сестру Міріям Терезію Демяновічову з Конґреґасії милосердных сестер св. Єлизаветы. Сестра Міріям была дівков русиньскых ґрекокатолицькых еміґрантів із Бардейова, днесь Словацька републіка. Русины так мають далшого чоловіка записаного до лику святых.
-

Zdieľať na Facebooku Syndicate content

Русиньска бісїда - Чет

Русиньска бісїда - Чет

Та што або як?

Drabinka - najkrajšie ľudovky z východu

Здружіня інтеліґенції Русинів Словеньска

Радіо про вшыткых Русинів

Лемківске інтернетове радіо

Вікіпедія в русиньскім языку

Вікіпедія в русиньскім языку

У русиньскій верзії є теперь 2837 статей.

Писаня русиньсков азбуков

Камаратьскы сторінкы

Академія русиньской културы в СР

Rusínsky festival Svidník

Ľudová hudba Ondreja Kandráča

Portál slovenskej ľudovej hudby, Internetový obchod s ľudovou hudbou, vydavateľstvo VideoRohal

ZIRS – sekcia molodi.Rusiny

kaviareň a knihkupectvo

Farnosť Stropkov-Bokša

Rusnaci u Panoniji

Ruska Tube

Rusíni.cz - rusínská iniciativa v ČR

Společnost přátel Podkarpatské Rusi

Выберте собі языкову мутацію

Dneska je vіvtorok

17. september 2019


Юліаньскый календарь:

5. cептéмбер 2019

Мапа реґістрованых хоснователїв Holosy.sk

Писаня документів по русиньскы з Openoffice

Писаня русиньсков кіріліцёв в сістемі Windows 7

Як модіфіковати Firefox, жебы контролёвав русиньскый правопис

Posl´idn´i komentar´i

Баннер про вашы сторінкы

Будеме рады як Голосы спропаґуєте на вашых сторінках через рекламный баннер.

Комунітный портал карпатьскых Русинів

Як бы сьте хотїли вычеряти банеры, контактуйте нас.