Warning: Table './petrios/accesslog' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT uid, timestamp FROM accesslog WHERE (path = 'node/1350' OR uid > 0) AND sid = 'b1bfe03fb93d359e5f755198ba70168d' ORDER BY timestamp DESC LIMIT 0, 1 in /mnt/data/accounts/p/petrios/data/www/holosy/includes/database.mysqli.inc on line 128
Біла тварь на фаребнім полотні. ( кус із фіктівного діаря Енді Варгола) III. | Holosy

Біла тварь на фаребнім полотні. ( кус із фіктівного діаря Енді Варгола) III.

Ани ім барз тото не слідував, але помалы ім зачав зарябляті чім далей тым вецей пінязий. Раз мі Фред Гюс приніс гонорар за ілустрації про єдны новинькы і положыв іх мі на стіл єдну банковку коло другой. Гварю: " Фреде, тусь на стіл положыв пінязі так, же вызерауть як тоты мої образы у портфолію!", А Фред каже: " Та зроб так ай портфолійо образів доларів!". Веру, же ім го послухав а уж у ґалерії Леа Кастеліго ім выставив не лем образы конзерв Кембл Суп, але ай образы доларів.
Смішно мі фурт приходить, кідь собі спомяну на мою тету Євку Безекову коли была у моїй Факторі, де ім малював свої образы. Каже мі : " Андрійку хлопче, та я нікдай не знала , же у Америці суть ай такы великы талярі, як двері. Та то як іх носите до склепу?". Бідна тета Євка собі думала, же то ай із моїма образаму де были намалюваны талярі ся дасть у склепі купиті. Кажу єй: " Тето , за тоты мої намальованы талярі не купите ніч, але за каждый кідь продате , достанете ай тісяч талярів!". Тета ся розосмяла і каже: " Хлопче де маш розум! У Миковій бы ті зато не даль ани штамперлик самогонкы! Мав бысь відіті образы Михала Ребея із Лабірце! Там шытко , як очі видять. У нас у Краю бляшанкы нихто немаліє а пінязі маліють лем тоты злодії, жебы окламали у склепі!". Дарьмо, тета мала свій світ , але ай свою правду.

-ххх-

Суджу собі у своїй шмыкні і даяк ся мі недарить ніч робиті. Ніч ня ненападать! Моя мама постерегла, што ся із зомнов робить тай каже: " Андрійку, хлопче, чом лем так сидиш і ніч неробиш?". Я їй:" Мамо, ніч ня ненападать, што бы ім міг робиті. Голову мам , як тучов выдуту. Сиджу і позерам по тых тіньох што миче сонце по земли." А мама каже: " Андрійку, тінь то , як жывіт а смерть. Лем доты є, покы є тото із чого є тінь шмареный. Кідь го не буде, і тінь помине. Покы чоловік жыє і смерть є наблизько, кідь ся помине, смерти уж нетреба. Попозерай собі на тінь того стола, што за ним сидиш. Кідь го подрылиш набік, і тінь ся за ним тігать. Як образ у глядилі де ся позераш.". Нікдай ім собі не думав, же обычайный чоловік, як моя мама знать так розумні думаті. Зяв ім свій полароід і нафотоґрафував ім шыткы тіньі у моїй шмыкні. Выбрав тоты найліпшы і зробув із них скрінпрінты "ШЕДОВС". Тіні, ніч лем тіні. Фурт , кідь ся на них позерам віджу там тоты предметы , што іх метали на землю у шмыкні. Припоминали мі смерть а барз ім хотів , жебы ай смерь была як тінь. Жебы по каждім засвічіню світла на предмет,людей ся знову зявив жывіт. Так бы смерть была лем на істый час а чоловік бы міг жыті далей. Шак у тмі ай так спимеме, ніч невидиме, сьме як мертвы. Выйде сонце, або хтось засвітить світло а уж сме ту а із нами і нашы тіні. Чудне, але мама мала правду. Смерть є лем тоды , кідь є жывіт. Чом бы неміг быті жывіт вецей раз. Стачіло бы лем кус світла.

- ххх -

Незнам чом, але фурт ім ненавідів Ніксона. Якось мі із нього ішов страх. Кідь были вольбы нароком ім намалював його портрет, але на образ ім написав " Вольте Мекґовена!". Незалежало мі на тім, хто буде презідентом Америкы. Політіка ня ніґдай незауїмала. Нелюбив ім ани тоты шелиякы здружіня де ся мотали люди чудной натуры. Валерія Соланас была жена, котру ім нікдай незнав порозуміті , што хоче. Раз пришла за мнов до шмыкні і каже: " Енді, ту маш мій сценарь і накруть подля нього філм!". Правду повім , ани ім тот сценарь не чітав. Валерія ненавіділа хлопів а мі ся тото віділо таке хворе. Єден день мі зателефонувала і каже :" Енді, маш готовый філм?!". Повів ім правду, немам. Положыла телефон і я собі думав, же буде од той жены покій. Ани не за тыждень пришла до Фекторі, я штось гледав на своїм столі і зачув ім:" Енді!". Обернув ім ся а відів ім , же Валерія на ня намірила піштоль. Выстрілила і вецей собі ніч непамятам.

- ххх -

Віділо ся мі, же сплю а із телевізора чую, як коментатор каже , же забили Кенедіго. Думав ім собі , же то сон, але як ім отворив очі збачів ім , же ся находжу десь у шпіталю, около мене люди у білім а шытко ня болить. Лікарь, якый стояв коло мойой головы мі каже: " Достали сьте кулю скоро у єден час , як презідент Кенеді. Він не мав тібко шистя, як вы. Є мертвый."
Білі Нейм, якый быв коло того шыткого мі потім розповів, же Валерія до ня стріляла ял шалена. Білі заклиав поміч а лем, лем, же ім пережыв. У голові мі біжали образкы шыткого, што ім собі запамятав, але ніч із того, што было у Фекторі, коли на ня Валерія стріляла. Ай кідь ім быв од куль діравый як решето, повів ім собі:" Зясь фікція !". Підняв ім руку а на постелі ся обявив тінь. То значіть, же жыю! Є ту жывіт і смерть! Так, як казала моя мама."

Zdieľať na Facebooku

Русиньска бісїда - Чет

Русиньска бісїда - Чет

Та што або як?

Drabinka - najkrajšie ľudovky z východu

Здружіня інтеліґенції Русинів Словеньска

Радіо про вшыткых Русинів

Лемківске інтернетове радіо

Вікіпедія в русиньскім языку

Вікіпедія в русиньскім языку

У русиньскій верзії є теперь 2837 статей.

Писаня русиньсков азбуков

Камаратьскы сторінкы

Академія русиньской културы в СР

Rusínsky festival Svidník

Ľudová hudba Ondreja Kandráča

Portál slovenskej ľudovej hudby, Internetový obchod s ľudovou hudbou, vydavateľstvo VideoRohal

ZIRS – sekcia molodi.Rusiny

kaviareň a knihkupectvo

Farnosť Stropkov-Bokša

Rusnaci u Panoniji

Ruska Tube

Rusíni.cz - rusínská iniciativa v ČR

Společnost přátel Podkarpatské Rusi

Выберте собі языкову мутацію

Dneska je nediľa

21. jul 2019


Юліаньскый календарь:

8.юл 2019

Мапа реґістрованых хоснователїв Holosy.sk

Писаня документів по русиньскы з Openoffice

Писаня русиньсков кіріліцёв в сістемі Windows 7

Як модіфіковати Firefox, жебы контролёвав русиньскый правопис

Posl´idn´i komentar´i

Баннер про вашы сторінкы

Будеме рады як Голосы спропаґуєте на вашых сторінках через рекламный баннер.

Комунітный портал карпатьскых Русинів

Як бы сьте хотїли вычеряти банеры, контактуйте нас.